Αναρτήσεις

Ο χρόνος για τους εμμίσθους δικηγόρους στην κοινωνική ασφάλιση έχει σταματήσει.

Εικόνα
Πέρασαν τρία και πλέον χρόνια από τη θέσπιση του ν.4387/2016 (12.5.2016)και έξι και πλέον μήνες από τη θέσπιση του ν.4578/2018 που τροποποιεί τις εισφορές μας υπέρ ΕΤΕΑΕΠ και όμως οι 6.000 έμμισθοι δικηγόροι της χώρας (αλλά και άλλες κατηγορίες μηχανικοί, υγειονομικοί κλπ.) για το Υπουργείο Εργασίας, τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι πράγματι σα να σταμάτησε ο χρόνος:    1. Οι έμμισθοι του δημοσίου τομέα δεν έχουν καν ενταχθεί στο σύστημα των ΑΠΔ όπως επιβάλλει ο ν.4387/2016 (άρθρο 38 παρ.7). Αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής είναι χιλιάδες ασφαλισμένοι να στερούνται ατομικού λογαριασμού ασφάλισης και να αδυνατούν να λάβουν παροχές από τον ΕΦΚΑ, ακόμη και να υπολογιστεί η ανταποδοτική τους σύνταξη. 2Οι έμμισθοι του ιδιωτικού τομέα που έχουν ενταχθεί στο σύστημα των ΑΠΔ (εγκύκλιος 28/2017 ΕΦΚΑ) δεν έχουν δει ακόμη τις μειώσεις του ν.4578/2018 στις αποδοχές του, καθόσον Υπουργείο και ΕΦΚΑ δεν έχουν προβεί στις τροποποιήσεις των πακέτων κάλυψης στις ΑΠΔ, ώστε να απεικον…

Πως διαμορφώνεται το πεδίο των 120 δόσεων μετά τις διευκρινήσεις του Υπουργείου

Εικόνα
Είναι σημαντικό η ηγεσία του Υπουργείου να παρακολουθεί τις απόψεις των ειδικών, τις διαμαρτυρίες των Επιστημονικών Συλλόγων και ενίοτε να εγκαταλείπει την «αλαζονεία», δείχνοντας πραγματικό ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων των ασφαλισμένων, εν μέσω παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως εν μέσω συνεχιζόμενης αδυναμίας των υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους. Και ναι μεν πάντα υπάρχει η επωδός ότι παραλάβαμε χάος από τους προηγούμενους, αλλά κάποτε αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει. Όχι μόνον γιατί η παρούσα ηγεσία είναι περίπου 4,5 χρόνια στην διαχείριση της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά κυρίως διότι στο Δημόσιο Δίκαιο κυριαρχεί η έννοια της ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το Δεκέμβριο του 2017 είχαμε γράψει ένα άρθρο – κριτική για την Υ.Α. (Αχτσιόγλου – Πετρόγλου) των 120 δόσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, με το οποίο είχαμε χαρακτηρίσει τη ρύθμιση το λιγότερο εσφαλμένη, επισημαίνοντας τα λάθη, τις ατέλειες και…

Γιατί η πλατφόρμα 120 δόσεων ΕΦΚΑ χρήζει άμεσης διόρθωσης:

Εικόνα
Είναι πράγματι κρίμα μια αξιόλογη και ευνοϊκή  για τους ασφαλισμένους ρύθμιση να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα από την πρώτη μέρα λειτουργίας της. Επιλέγοντας κάποιος να προχωρήσει τη ρύθμιση βλέπει στις οφειλές ΕΤΕΑΕΠ τις δόσεις εκκαθάρισης 2017 (για την ακρίβεια είναι 2017 και 2018). 
Κατά τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 (ταυτόσημη είναι και η διατύπωση της παρ.1 του άρθρου 2) ορίζεται: "1. Το σύνολο των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018, υπάγονται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου."
Ανεξάρτητα από το δόκιμο της διατύπωσης (μέχρι τώρα ο νομοθέτης χρησιμοποιούσε φράσεις όπως ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες), είναι προφανές όμως πως ο Νομοθέτης ήθελε οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2018. 

Άρα υπάρχουν οι ακόλουθες ενστάσεις:

1. Οι δήθεν οφειλές δεν είναι οφειλές, αφού κατά τη ρητή διατύπωση των εγκυκλίων Φ80020/οικ.948 /Δ16.29 και Φ80020/οικ.902/Δ16.20 του εποπτεύοντος Υπουρ…

Πρώτη επισκόπηση της ρύθμισης των 120 δόσεων για τις ασφαλιστικές οφειλές

Εικόνα
Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου που περιλαμβάνει την πολυαναμένομενη ρύθμιση για την εξόφληση με δόσεις ασφαλιστικών οφειλών. Με το παρόν θα επιχειρήσουμε μια πρώτη αποκρυπτογράφηση των μυστικών της ρύθμισης, όπως αυτά προκύπτουν από το κείμενο των διατάξεων, τα όσα ειπώθηκαν στη χτεσινή συνέντευξη τύπου και όσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τη διαρκή ενασχόλησή μας με τα θέματα αυτά:
Α. Πρώτες Επισημάνσεις 1. Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απλή και χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις και χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Έτσι αποφεύγονται γραφειοκρατικά προσκόμματα που οδήγησαν σε αποτυχία τη ρύθμιση οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. 2. Δίδεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν, λόγω οφειλών από εισφορές. 3. Παρέχεται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού των ρυθμίσεων η δυνατότητα περιορισμού και του κεφαλαίου της οφειλής, δια του επανυπολογισμού των εισφορών με βάση το νέο σύσ…