Αναρτήσεις

Πρώτη επισκόπηση της ρύθμισης των 120 δόσεων για τις ασφαλιστικές οφειλές

Εικόνα
Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου που περιλαμβάνει την πολυαναμένομενη ρύθμιση για την εξόφληση με δόσεις ασφαλιστικών οφειλών. Με το παρόν θα επιχειρήσουμε μια πρώτη αποκρυπτογράφηση των μυστικών της ρύθμισης, όπως αυτά προκύπτουν από το κείμενο των διατάξεων, τα όσα ειπώθηκαν στη χτεσινή συνέντευξη τύπου και όσα μπορούμε να γνωρίζουμε από τη διαρκή ενασχόλησή μας με τα θέματα αυτά:
Α. Πρώτες Επισημάνσεις 1. Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απλή και χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις και χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Έτσι αποφεύγονται γραφειοκρατικά προσκόμματα που οδήγησαν σε αποτυχία τη ρύθμιση οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. 2. Δίδεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν, λόγω οφειλών από εισφορές. 3. Παρέχεται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού των ρυθμίσεων η δυνατότητα περιορισμού και του κεφαλαίου της οφειλής, δια του επανυπολογισμού των εισφορών με βάση το νέο σύσ…

O συμψηφισμός των γραμματίων προκαταβολής δικηγόρων με τις εισφορές ΕΦΚΑ - Συνηθισμένα λάθη!

Εικόνα
Ως γνωστόν οι δικηγόροι (οι μόνοι ασφαλισμένοι) προκαταβάλλουμε τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και μάλιστα σε ποσοστό 20% επί της ονομαστικής αξίας των γραμματίων προκαταβολής. Ας δούμε τι λέει η σχετική διάταξη της παρ.11 του άρθρου 39 του ν.4387/2016: "11. α. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ του ΕΦΚΑ ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά που οφείλει ο δικηγόρος. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου. β. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από …

11o Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών (ACC)

Εικόνα
Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή 528 δικηγόρων διεξήχθη το 11ο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών την Παρασκευή 12.4.2019 της ACC Europe, υπό την αιγίδα του ΔΣΑ, τη στήριξη της ΕΕΔ και τη διοργάνωση της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Το θέμα του Συνεδρίου ήταν επίκαιρο και ενδιαφέρον: "ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΕ. Είμαστε έτοιμοι;"
Στο συνέδριο χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικ.Συλλόγων της Χώρας Δημήτρης Βερβεσός, ο οποίος αναφέρθηκε στα εκκρεμή ζητήματα των εμμίσθων δικηγόρων και τους στόχους του Δικηγορικού Σώματος.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΔ έκανε μια σύντομη παρουσίαση με θέμα "Η δικηγορία αλλάζει, η έμμισθη δικηγορία αλλάζει. Εμείς;", την οποία μπορείτε να δείτε κατωτέρω: Αυτό είναι ένα ενσωματωμένο αρχείο παρουσίαση Microsoft Office που παρέχεται από το Office Online.
*Στην 3η Διαφάνεια η πρώτη στήλη είναι έμμισθοι δικηγόροι ιδιωτικού τομέα, η δεύτερη έμμισθοι ατομικών επιχειρήσεων, η τρίτη έμμισθοι δικηγορικών εταιρειών και η τέταρτη έμμισθοι δημοσίου τομέα. 
Και του χρόνου!


Άλλη μια προσπάθεια ένταξης Εμμίσθων Δικηγόρων υπό Υπαλληλική Ιεραρχία (Επιστολή της ΕΕΔ)

Εικόνα
Μετά την ιστορία με το Κτηματολόγιο, την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ (για την οποία ήδη έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης), έρχεται μια ακόμη προσπάθεια σε Φορέα του Δημοσίου, να ενταχθεί η Νομική Υπηρεσία υπό Οργανική Μονάδα της οποίας προΐσταται  διοικητικός υπάλληλος. Άμεση ήταν η αντίδραση της ΕΕΔ με αποστολή επιστολής στον αρμόδιο Υπουργό, αλλά και στο Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αναμένοντας τις εξελίξεις, δεν εμφανίζουμε ακόμη τα στοιχεία της Υπηρεσίας,  κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στο μέλλον.
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:


Αξιότιμε κ. Υπουργέ Η Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων, που αποτελεί το συνδικαλιστικό όργανο των εμμίσθων δικηγόρων της χώρας, ενημερώθηκε για την έγκριση του Οργανισμού του……………….. και της έκδοσης του σχετικού Π.Δ. , κατόπιν της επικείμενης επεξεργασίας του από το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ. Στο εν λόγω σχέδιο ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η οργάνωση του «Δικαστικού Τμήματος» του ………………. όχι ως αυτοτελής Νομική Υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στο …………, όπως νομικά θα ήταν ορ…