Αναρτήσεις

Πως υποβάλλουμε αίτηση για σύνταξη στον ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

Εικόνα
Πολλοί συνάδελφοι ερωτούν πως υποβάλλουμε αίτηση για σύνταξη στον ΕΦΚΑ, είτε εξ ιδίου δικαιώματος (δικηγόροι), είτε για πελάτες τους. Το παρόν έχει τη μορφή συνοπτικού οδηγού, που θα βοηθήσει το δικηγόρο. Σε προηγούμενα άρθρα μας έχουμε γράψει για τις συντάξεις μετά το ν.4387/2016 και τον τρόπο υπολογισμού τους, ενώ περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στο βιβλίο μας. Κατ'αρχήν η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ εδώ. Διαβάζουμε προσεχτικά τις οδηγίες και εισερχόμαστε με κωδικούς taxis του ενδιαφερομένου. Συμπληρώνουμε με προσοχή όλα τα στοιχεία, ενώ σχέδιο της ηλεκτρονικής αίτησης μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ και τα δικαιολογητικά εδώ . Αιτήσεις και δικαιολογητικά σύνταξης λόγω θανάτου εδώ Όταν πρόκειται για σύνταξη δικηγόρου (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά που μπορούμε να βρούμε εδώ
Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, τυπώνουμε την αίτηση, επισυνάπτουμε τα δικαιολογητικά και τα προσκομίζουμε στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (γ…

Ασφαλιστικές εισφορές! Τι μας φέρνει το 2019!

Εικόνα
Με το τέλος του 2018 και την ανατολή του 2019 ας δούμε τι μας επιφυλάσσει το νέο έτος! 
Α. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Ως γνωστόν οι ασφαλιστικές μας εισφορές καθορίζονταν με βάση τον κατώτατο μισθό αγάμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,06 ευρώ), σε διάκριση από τον (υπο)κατώτατο μισθό αγάμου μισθωτού κάτω των 25 ετών (511 ευρώ). Από μια προσεκτική ανάγνωση του ν.4578/2018, του νόμου που επέφερε τις μειώσεις στις ασφαλιστικές μας εισφορές, διαπιστώνουμε την πλήρη απουσία της φράσης "άνω των 25 ετών" από τη σταθερά "του κατώτατου μισθού αγάμου μισθωτού. Τούτο ενώ γνωρίζαμε ότι στο κατατεθέν σχέδιο νόμου η φράση αυτή υπήρχε. Ανατρέχοντας στο σχέδιο νόμου μετά τη ψήφιση, διαπιστώνουμε ότι η φράση αυτή έχει διαγραφεί από όπου υπήρχε με σχετικές παραπομπές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη?  1. Ότι αναμένεται άμεσα η κατάργηση του (υπο)κατώτατου μισθού αγάμου μισθωτού κάτω των 25 ετών (511 ευρώ), κάτι που άλλωστε έχει εξαγγελθεί. 2. Ότι ο νόμος, μέχρι την οριστική κατάργησ…

Συνοπτική επισκόπηση του Ν.4578/2018

Εικόνα
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Α΄200 ο Νέος Νόμος 4578/2018 "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις". Ας δούμε τις κυριότερες αλλαγές που φέρνει ο Νόμος αυτός κυρίως στα ζητήματα του Ν.4387/2016 και όχι μόνον.
1. EΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ Με το άρθρο 1 αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Νόμου που αφορά στις εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματικών για κύρια σύνταξη. Κυριότερη αλλαγή είναι η μείωση από 1.1.2019 του ποσοστού από 20% στο 13,33% για το πάνω από το ήδη ισχύον ελάχιστο πλαφόν (εισόδημα 586,08 μηνιαίως ή 7.033 ετησίως). Λαμβανομένων υπόψη των εκπτώσεων του άρθρου 98 που εξακολουθούν να ισχύουν και της μη κλιμακωτής επιβολής της εισφοράς, ασφαλισμένοι με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.500 θα πληρώνουν για εισφορά κύριας σύνταξης την ελάχιστη βάση 117 ευρώ. Για μεγαλύτερη λεπτομέρεια μπορείτε να ανατρέξετε στους σχετικούς πίνακες που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ εδώ. Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να καταβάλουν μεγαλύ…

Αξιώσεις εμμίσθων δικηγόρων δημοσίου τομέα (και όχι μόνο) για επιδόματα και κρατήσεις υπέρ ανεργίας (Υπόδειγμα αγωγής).

Εικόνα
Έμμισθος Δικηγόρος μέλος της ΕΕΔ από Πάτρα μας γνωστοποίησε την υπ'αριθμ. 442/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, η οποία δημοσιεύτηκε στον Ισοκράτη του ΔΣΑ και μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ. Όπως δέχτηκε η εν λόγω απόφαση οι κρατήσεις που επιβάλλονται επί της αντιμισθίας κατά τις διατάξεις του Ν.3986/2011 δεν είναι νόμιμες. Άλλωστε επί 7 χρόνια δεν είχε εκδοθεί η Υ.Α. για το βοήθημα ανεργίας, ενώ και μετά την έκδοσή της ουδείς έμμισθος μπορεί να το λάβει, όπως έχουμε εξηγήσει αναλυτικώς εδώ, ενώ και ο ΔΣΑ έχει προσφύγει με αίτηση ακύρωσης (εδώ). Προς τούτο συντάξαμε ένα υπόδειγμα αγωγής, στο οποίο συμπεριλάβαμε, για όσους συναδέλφους επιθυμούν και τα επιδόματα εορτών και αδείας, προς χρήση των συναδέλφων, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ. Αυτονόητο είναι πως η τελική διαμόρφωση του κειμένου ανήκει στην ευθύνη ενός εκάστου συναδέλφου, ο οποίος θα πρέπει να το προσαρμόσει και εμπλουτίσει κατά την δική του περίπτωση. Για τους συναδέλφους του Δημοσίου Τομέα είναι εύκολη…

Η νέα ρύθμιση για τις εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων

Εικόνα
Με περιπετειώδη τρόπο και με τροπολογία της τελευταίας στιγμής και παρά τηναρχική δήλωση της Υπουργού (εδώ) που προκάλεσε την επιστολή της Ένωσης ΕμμίσθωνΔικηγόρων (εδώ), και την απόφαση της Ολομέλειας (εδώ) στο σχέδιο νόμου «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε χτες στη Βουλή, μειώθηκαν σημαντικά οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ – μόνο για Δικηγόρους Αθηνών).
Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΆΡΘΡΟ 35 Ν.4387/2016). Ειδικότερα και σύμφωνα με τα τελευταία εδάφια που προστέθηκαν μετά το 4ο εδάφιο της περ.β΄της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4387/2016 (Α΄85) προβλέφθηκαν τα εξής: «Από 1.1.2019 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για όλους τους πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένους εμμίσθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς (σημ. το ορθόν θα ήταν υγειονομικούς), των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΑΑ, ορίζεται σε ποσοστό 4% υπολογιζόμενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως εκάστ…