Αναρτήσεις

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας (επικουρικής και πρόνοιας) εμμίσθων δικηγόρων

Εικόνα
Την ώρα που οι έμμισθοι δικηγόροι (μηχανικοί, υγειονομικοί) του ιδιωτικού τομέα ακόμη καταβάλλουν παρανόμως ασφαλιστικές εισφορές επί 19 μήνες υπέρτερες των νομίμων, με την εγκύκλιο 30/2020 ΕΦΚΑ φαίνεται να καλούνται να επιλέξουν Α.Κ. επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και μάλιστα μέχρι 24.7.2020. Ενώ δεν φαίνεται φως στο βάθος του Τούνελ παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε για επίλυση του ζητήματος τον Ιούνιο και μετά τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Καίτοι έχουμε απευθύνει ερώτημα στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση, οπότε θα προσπαθήσουμε μόνοι να αποκρυπτογραφήσουμε, τι πρέπει να κάνουν οι έμμισθοι δικηγόροι. Κατ'αρχήν η άποψή μας καταλήγει ότι κανένας έμμισθος δικηγόρος (μηχανικός, υγειονομικός) δεν πρέπει να επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία στη σχετική πλατφόρμα και θα εξηγήσουμε τους λόγους: 1. Ο έμμισθος δικηγόρος πληρώνει μία εισφορά με συμμετοχή του εντολέα του κατά το 1/2 και αυτή επιβάλλεται επί των αποδοχών του. Ειδικά για τους εμμίσθους του ιδι…

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΑΕ) ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

Εικόνα
Με τις διατάξεις της αρ. 15435/913/16.4.2020 ΥΑ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του  ν.4611/2019, ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν την υλοποίηση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης του ΑΑΕ του e-ΕΦΚΑ. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 προβλέπεται ότι «Oι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.». Με την αρ. Οικ. 17535/Δ1.6002/6.5.2020 (ΦΕΚ Β’ 1754/7.5.2020) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας, κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης, ορίστηκαν, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης ηλεκτρονικής χορήγησης/υποβολής, το περιεχόμενο και ο τρόπος ψηφιακού μετα…

Επιλογή Α.Κ. και απεικόνιση στην ΑΠΔ των εισφορών εμμίσθων δικηγόρων Δημοσίου Τομέα

Εικόνα
Ως γνωστόν με την εγκύκλιο 10/2020 (και με καθυστέρηση τριών ετών) προβλέφθηκε η υπαγωγή και η απεικόνιση στο σύστημα των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) της ασφάλισης και των εισφορών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου Τομέα. Παράλληλα αναμένεται (με καθυστέρηση 1,5 έτους) και η εγκύκλιος που θα τροποποιεί την 28/2017 και τα ποσοστά εισφορών (πακέτα κάλυψης) των εμμίσθων δικηγόρων του Ιδιωτικού Τομέα. Σχετικά είχαμε αναλύσει το ζήτημα εδώ.
Ήδη αναρτήθηκε και το γενικό έγγραφο 126826/19.6.2020 με τίτλο "ΘΕΜΑ :«Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: 1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Kλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ. 2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020».

Έτσι οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης (όλοι οι έμμισθοι δικηγόροι) και πρόνοιας-εφάπαξ παρ…

Τι συμβαίνει με τις εισφορές ΕΤΕΑΕΠ - Συνέχεια

Εικόνα
Την Τετάρτη 10/6/2020 (αργά το απόγευμα) αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του τ.ΕΤΕΑΕΠ, όπως μας ενημέρωσε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ με ανακοίνωσή της στις 11.5.2020. Ως προθεσμία πληρωμής τέθηκε η 15.6.2020, δηλαδή δόθηκαν μόνο 3 εργάσιμες ημέρες για την εξόφλησή τους. Ας δούμε τι είχαμε γράψει πριν από δύο μήνες σε σχετικό άρθρο μας εδώ: 1. Τα ειδοποιητήρια 1ου, 2ου και 3ου εμφανίζουν εσφαλμένη εισφορά επικουρικής, ήτοι 42,25, αντί του ορθού 42 ευρώ κατ’άρθρο 97 Ν 4387/2016, ως ισχύει μετά το Ν 4670/2020. 2. Καμία ανακοίνωση ή ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ή αλλού για την εφαρμογή των προσφάτων Υπουργικών Αποφάσεων και ΠΝΠ. 3. Καμία αναφορά στα ειδοποιητήρια για τη δυνατότητα έκπτωσης 25% για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 ή την δυνατότητα καταβολής των εισφορών και των αναδρομικών από το Σεπτέμβριο του 2020 και εντεύθεν. 4. Τα ειδοποιητήρια νέων ασφαλισμένων (5ετίας) εκδίδονται ακόμη με τις εκπτώσεις του άρθρου 39Α του Ν.4387/2016, ενώ δεν είναι βέβαιον ότι εξακολουθούν από 1.1.2020 να ι…

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Εικόνα
Ως γνωστόν με το ν.4670/2020 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 97 και 35 του ν.4387/2016 αναφορικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής (μόνο δικηγόροι Αθηνών). Κατά τις διατάξεις του Νόμου από 1.7.2020 παρέχεται το δικαίωμα επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας (μία από τις τρεις υπάρχουσες) ως εξής:

Α. EΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020έως 31/5/2022) Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ(από 1/6/2022) 1η Κατηγορία 42 39 2η Κατηγορία 51 47 3η Κατηγορία 61 56 Σημ: Ειδικά για εμμίσθους δικηγόρους τα ποσά επιμερίζονται κατά 50% σε δικηγόρο και εντολέα          

Β. ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ (ΠΡΟΝΟΙΑ) – Μόνο δικηγόροι Αθηνών
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ 1η Κατηγορία 26

ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 25%

Εικόνα
Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών αυτοτελώς απασχολουμένων και ελευθέρων επαγγελματιών Οι εκπτώσεις επί των Ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ
Κατ’αρχήν το θέμα ρυθμίζεται στην Δ.15 / Δ΄ / οικ. 13994 / 339/3.4.2020 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων«Καθορισμός διαδικασίας,τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών απόαυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες»
Ι. Πεδίο Εφαρμογής: Οιαυτοτελώς απασχολούμενoi και oi ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α΄ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4670/2020 (Α΄ 43). Επίσης όλοι όσοι έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία (136 ευρώ) ήτοι οι ασφαλισμένοι της πρώτης πενταετίας, αλλά και οι ασκούμενοι δικηγόροι. Επίσης οι μητέρες που δικαιούνται την έκπτωση του 141 ν.3655/2008, ήτοι για ένα χρόνο μετά τον τοκετό. Δεν εμπίπτουν στη δυνατότητα έκπτωσης: α) Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης και β) Στις π…