ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ

Αποκαλύπτουμε το ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ ΕΔΩ

Σύμφωνα με απόλυτα αξιόπιστες πληροφορίες τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές δικηγόρων και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται ταχυδρομικά προς το τέλος του Ιανουαρίου. Ειδικά για τους δικηγόρους αρχές Φεβρουαρίου, καθόσον σ'αυτά θα έχουν συμψηφιστεί (αφαιρεθεί) τα καταβληθέντα ποσά από την εισφορά του γραμματίου. 
Στα πρώτα ειδοποιητήρια θα υπάρχουν δύο μήνες (Ιανουάριος και Φεβρουάριος) και θα υπάρχει ταυτότητα οφειλής, ώστε να μπορεί να πληρωθεί μέσω Τραπέζης ή Ταχυδρομείου. Εννοείται πως θα υπάρχει δυνατότητα e-banking και πάγιας εντολής.
Δραττόμενος από ιδέα συναδέλφου, πρότεινα στους αρμοδίους και το εξετάζουν, να υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής ή προπληρωμής. 
Η μηχανοργάνωση του ΔΣΑ (ο εξαίρετος κ. Μανιός) έχει κάνει θαύματα και τα στοιχεία από τις προεισπράξεις θα φτάνουν έγκαιρα στον ΕΦΚΑ, ώστε να συμψηφίζονται με τις οφειλόμενες εισφορές (υπάρχει σχετική μνεία στον πίνακα προσαυξήσεις μειώσεις εισφοράς μηνός).
Υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον να πληρώσει λιγότερο ή περισσότερο, οπότε το πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο μπαίνει αυτόματα στο ειδοποιητήριο του επόμενου μήνα.
Θεωρώ πως το ειδοποιητήριο έχει μεγάλη ανάλυση και έχει γίνει καλή δουλειά. Είναι μια πρόοδος η ηλεκτρονική πληρωμή και η κατάργηση για της διαδικασίας ενσήμων και βιβλιαρίων.
Ως βάση υπολογισμού για τον υπολογισμό της εισφοράς θα είναι το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα έτους 2015 (για τους πρώτους έξι μήνες) και μετά του έτους 2016. Τα στοιχεία θα ληφθούν από τη ΓΓΔΕ με βάση τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1 και Ε3).
Προκειμένου να υπολογιστούν τα ανώτατα και κατώτατα όρια προστίθενται τα ποσά από τις διάφορες πηγές. 
ΠΧ. Δικηγόρος έχει ΚΦΑ από έμμισθη δικηγορία 40.000 ευρώ και από ελεύθερο επάγγελμα 40.000 ευρώ και από αγροτική δραστηριότητα 10.000 ευρώ. Θα πληρώσει εισφορές μόνο για τα 30.000 ευρώ του ελεύθερου επαγγέλματος, καθόσον με αυτές συμπληρώνει το ανώτατο όριο των 70.000 ευρώ, ενώ για την έμμισθη απασχόληση έχει καταβάλει εισφορά με παρακράτηση στην αντιμισθία.
ΠΧ2. Δικηγόρος ο οποίος παράλληλα έχει συγγραφική δραστηριότητα και έχει ΚΦΑ 50.000 από τη δικηγορία και 40.000 ευρώ από τη συγγραφική δραστηριότητα, θα πληρώσει εισφορές μόνο για τις 70.000 ευρώ.

Περισσότερα στις ενημερωτικές εκδηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων την επόμενη εβδομάδα.

Ακολουθούν ερωτήσεις απαντήσεις σε διάφορα θέματα:
1. Οι εκπτώσεις του άρθρου 98 του νόμου 4387/16 αφορούν μόνον τους αμίσθους ή και τους εμμίσθους δικηγόρους;
Kατά την άποψή του Υπουργείου οι εκπτώσεις του άρθρου 98 αφορούν μόνον τους αμίσθους. Άλλη μια δυσμενής διάκριση εις βάρος κατηγοριών ασφαλισμένων, που νομίζω χρήζει της κατάλληλης δικαστικής αντιμετώπισης. Αρχή της αναλογικότητας είπατε? 
2. Στην περίπτωση που οι δικηγορικές εταιρίες έχουν μηδενικό εισόδημα ή ζημιές, οι εισφορές των εταίρων διαμορφώνονται στο κατώτατο πλαφόν του άρθρου 39 δηλαδή στα 117 ευρώ;
Ναι.
3. Οι δικηγόροι, άνω 40ετίας, που δύνανται να καταβάλλουν μειωμένες εισφορές, απολαύουν (σωρευτικώς) των εκπτώσεων του άρθρου 98 του ν. 4387/2016;.
Ναι.
4. Μπορούν οι δικηγόροι κάτω 5ετίας, αν το επιλέξουν, να καταβάλλουν το 20% για εισφορές κύριας σύνταξης (ώστε να μην επιβαρύνονται με την αντίστοιχη ασφαλιστική οφειλή στο μέλλον);
Δεν υπάρχει η δυνατότητα, αλλά τέθηκε στους αρμοδίους και εξετάζεται.
5. Οι δικηγόροι σε ολική αναστολή καταβάλλουν το κατώτατο πλαφόν του άρθρο 39 ανεξαρτήτως εάν είναι άνω ή κάτω της 5ετίας;
Ναι (σελίδα 10 εγκυκλίου).
6. Πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε περίπτωση υποχρεωτικής ή προαιρετικής υπαγωγής σε δύο από τους πρώην ασφαλιστικούς φορείς που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ;
Θα εφαρμοστεί το άρθρο 36.  
7. Με ποιον τρόπο θα καταβάλλονται οι οφειλόμενες εισφορές από τους ασφαλισμένους;
Για τους εμμίσθους θα γίνεται παρακράτηση και απόδοση από τον εργοδότη, για τους αμίσθους σύμφωνα με το άνω ειδοποιητήριο.
8. Πώς προσδιορίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (όπως εξάγεται από οι την οικεία φορολογική δήλωση και την εκκαθάριση της φορολογικής αρχής ή με άλλο τρόπο);
Μέσω των στοιχείων που διαβιβάζονται στον ΕΦΚΑ από τη ΓΓΔΕ (Ε1 και Ε3)
9. Πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων σε μερική αναστολή;
Πληρώνουν κανονικά, εφόσον έχουν εισόδημα. Ο νόμος μιλώντας για αναστολή, εννοεί την ολική αναστολή.
10. Πότε θα εκδοθεί η αναμενόμενη εγκύκλιος για τους δικηγόρους με «μπλοκάκι» που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο το πολύ εργοδότες; Για το θέμα αυτό γεννώνται πλείστα ζητήματα: Ενδεικτικά, αν οι οιονεί εργοδότες είναι δύο θα οφείλουν και οι δύο εισφορές; Και αν ναι, μέχρι ποιου ποσοστού ο καθένας; Αν αρχικά είναι δύο οι «εργοδότες» και στη πορεία του έτους μείνει ένας πώς υπολογίζονται οι εισφορές;
Εντός των επομένων ημερών.
11. Ποιος επιβαρύνεται και υπέρ ποίου καταβάλλεται το ποσοστό 20% επί των γραμματίων προείσπραξης στην περίπτωση των δικηγορικών εταιριών, στην περίπτωση που το γραμμάτιο εκδίδεται από την εταιρία και την διαδικαστική πράξη διενεργεί κατά περίπτωση εταίρος, δικηγόρος με έμμισθη εντολή ή συνεργαζόμενος δικηγόρος;
Η εισφορά του γραμματίου αφορά ασφαλισμένο και ως εκ τούτου η εισφορά θα καταλογίζεται στον δικηγόρο που αναφέρει το γραμμάτιο. Σε περίπτωση που ο δικηγόρος είναι με έμμισθη εντολή στην εταιρεία, ισχύει η ρητή διάταξη και η εισφορά αφαιρείται από την εισφορά ασφαλισμένου.
12. Το 20% επί των γραμματίων αφορά μόνο εισφορές κύριας σύνταξης ή επιμερίζεται αναλογικά και στις λοιπές κατηγορίες εισφορών; (επικούρησης , υγειονομικές , εφάπαξ κ.λπ.)
Η εισφορά κατανέμεται σε όλους τους κλάδους.
13. Στην περίπτωση δικηγόρων που λαμβάνουν μικρότερη αμοιβή από την ονομαστική αξία του γραμματίου (π.χ. με εντολείς ασφαλιστικές εταιρίες) να διευκρινιστεί ότι το 20% επί του γραμματίου υπολογίζεται στο ποσό αναφοράς, πλην όμως οι ασφαλιστικές εισφορές θα οφείλονται επί της πραγματικής αμοιβής, που αποτελεί και το πραγματικό εισόδημα του δικηγόρου.
 Η εισφορά είναι επί της αξίας του γραμματίου και όχι επί της αμοιβής. 
14. Τα γραμμάτια νομικής βοήθειας θα επιβαρύνονται με το 20% υπέρ ΕΦΚΑ και αν ναι, πώς και πότε θα γίνεται η απόδοση;
Είναι θέμα του Συλλόγου, εφόσον ο Σύλλογος δίνει το στοιχείο του γραμματίου όταν πληρωθεί, τότε θα μπαίνει και η εισφορά.
15. Τι θα συμβεί με τα γραμμάτια τα οποία ακυρώνονται μετά το πέρας του μηνός εντός του οποίου εκδόθηκαν και ενώ έχει ήδη καταβληθεί το ποσοστό 20% υπέρ ΕΦΚΑ;
Υπάρχει συνεννόηση με το Σύλλογο και το θέμα θα ρυθμίζεται. Εφόσον είναι στον επόμενο μήνα θα αφαιρείται αυτόματα. 

Σχόλια

 1. καλημέρα καθ συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά.
  Επείγει η απάντησή σας, μιας και η εταιρία μας πρέπει να ετοιμάσει για τους έμμισθους δικηγόρους τις πληρωμές.
  Στα παραδείγματα που αναφέρετε για τις κρατήσεις έμμισθους και εταιρίας στα ποσοστά δικηγόρου δεν υπολογίζετε το 1% υπερ ΟΑΕΔ. Δεν θα ισχύσει και επίσης θα έχει κάποιο ποσοστό εισφοράς και ο εργοδότης ή μόνο το 1% επι των αποδοχών του δικηγόρου?
  Σας ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αναφέρουμε μόνο τι αλλάζει στις ασφαλιστικές εισφορές. Οι λοιπές κρατήσεις πχ.οαεδ, αλληλεγγύη κλπ παραμένουν. Για τις λοιπές λεπτομέρειες θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Μόλις έχω οριστική εικόνα θα κάνω ανάρτηση, ενώ θα βγει εγκύκλιος του εφκα φανατζομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΑΕ) ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 25%