Αναρτήσεις

Μια πρώτη κριτική - νομική προσέγγιση της ΚΥΑ για την ενίσχυση των επιστημόνων από τον ειδικό λογαριασμό ανεργίας του ΟΑΕΔ

Εικόνα
  ΚΥΑ Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 5629/22/5.2.2021 (ΦΕΚ 450Β΄) Μια πρώτη νομική – κριτική προσέγγιση της ΚΥΑ «Καθορισμόςύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξοικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους καιγεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς καιΑνεξαρτήτως Απασχολουμένων». ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: (Μια μαθηματική παρατήρηση, άλλο 2/3 και άλλο 3/4, αδικεί όσους δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ) Υψος: 400 ευρώ ακατάσχετο και μη δεκτικό συμψηφισμού προς οφειλές Δημοσίου, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες κλπ. Δικαιούχοι: Επιστήμονες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του ν.3986/2011 με ενεργή δραστηριότητα σε πληττόμενο ΚΑΔ καθώς και ασκούμενοι δικηγόροι που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1.1.2017. Επίσης μέλη εταιρειών (και δικηγορικών). Προϋποθέσεις: Α) Όσοι έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31.12.2016: 1. Από 20.3.2020 έως 30.11.2020 είχαν ενεργό ΚΑΔ στους πληττόμενους ΚΑΔ (δες παρακάτω).

Προσαυξήσεις στα ειδοποιητήρια του e-ΕΦΚΑ - Νομική Ανάλυση

Εικόνα
  Ξαφνικά και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση οι ασφαλισμένοι μη μισθωτοί, ανακαλύπτουν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής στα ειδοποιητήρια του μηνός Οκτωβρίου 2020, που έχουν προθεσμία πληρωμής 7.12.2020 και όχι 3.12.2020, όπως αναφέρεται σ’αυτά, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του e -ΕΦΚΑ της 26 ης Νοεμβρίου 2020 Αναζητώντας κάποιος ασφαλισμένος το λόγο της εμφάνισης προσαυξήσεων στο ειδοποιητήριό του το μόνο που θα βρει είναι μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του e - EFKA , όπου υπάρχει η αναφορά: «Στα ειδοποιητήρια Οκτωβρίου περιλαμβάνονται  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών περιόδου Ιανουαρίου 2020 έως Σεπτεμβρίου 2020.». Είναι όμως νόμιμη και ορθή αυτή η αναδρομική χρέωση προσαυξήσεων (τόκων) σε όσους έχουν έστω για λίγο καθυστερήσει έστω και για λίγο τις ασφαλιστικές τους εισφορές; Ι. Νομικό Πλαίσιο: A . Προθεσμία πληρωμής Περί της προθεσμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών προβλέπει το άρθρο 43 του Ν 4387/2016: «1. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμ

Νέος Ασφαλιστικός Οδηγός Εκκαθάρισης e-ΕΦΚΑ 2019

Εικόνα
 Επισυνάπτεται ο Ασφαλιστικός Οδηγός Εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2019, με ειδικές οδηγίες για εμμίσθους δικηγόρους, τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ Παρατηρούνται αρκετά προβλήματα με εμμίσθους δικηγόρους κυρίως του Δημοσίου Τομέα, όπου δεν εμφανίζεται μέρος ή το σύνολο των αποδοχών της έμμισθης απασχόλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί να χρεώνονται με εισφορές που δεν πρέπει να πληρώσουν. Το θέμα έχει ήδη τεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, έχει εντοπιστεί και αναμένεται η διόρθωσή του. Μέχρι τότε, δεν πληρώνουμε κανένα ποσόν εκκαθάρισης. Μερικές βασικές οδηγίες με απλά λόγια: Στην εκκαθάριση εμμίσθου (με παράλληλη άσκηση ελεύθερης δικηγορίας) ειδοποιός διαφορά  είναι  να συνυπολογίζονται οι αποδοχές μας στο εκκαθαριστικό (photo).   Όταν στο εκκαθαριστικό περιλαμβάνονται οι αποδοχές, τότε κατά τεκμήριο  είναι ορθό. Αν έχουμε ζημία ή μηδενικό εισόδημα από ελεύθερη, μηδενική θα είναι η εκκαθάριση ή θα έχει 120 ευρώ τα οποία πληρώνουμε. Αν έχουμε εισόδημα, θα πρέπει να πληρώσουμε

Πως διαμορφώνονται οι εισφορές των εμμίσθων δικηγόρων και των μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών (Ερμηνεία των εγκυκλίων 47 και 48/2020 του e-ΕΦΚΑ).

Εικόνα
  Με αδικαιολόγητη καθυστέρηση 22 μηνών εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι 47/2020  και 48/2020 που αφορούν στην απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης των εμμίσθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα (47/2010) και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών (48/2010). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα συστήματα του e -ΕΦΚΑ δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις αλλαγές των άρθρων 35 και 97 που επήλθαν αρχικά με το ν.4578/2018 και στη συνέχεια με το ν.4670/2020, ως προς τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης (εμμίσθων δικηγόρων) και πρόνοιας – εφάπαξ παροχής (δικηγόρων Αθηνών, μηχανικών και υγειονομικών). Ως συνέπεια αυτής της καθυστέρησης είναι ότι ο ΕΦΚΑ εισέπραττε επί 21 μήνες παρανόμως εισφορές υπέρτερες των νομίμων, επί ζημία τόσον των εργοδοτών, όσον και των ασφαλισμένων. Ι. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ 1.        Δυστυχώς στην εγκύκλιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για επιστροφή των παρανόμως εισπραχθεισών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και στην ορθή καταχώρηση των ασφαλιστικών εισφορών αυτών αναδρομικώς από 1.1.2019. Είμα

Έρευνα για τις αμοιβές και την εν γένει κατάσταση των εμμίσθων δικηγόρων στην Ελλάδα

Εικόνα
  Με χαρά παρουσιάζουμε την 1η  έρευνα  για τις αμοιβές των Εμμίσθων Δικηγόρων το 2020, που διοργανώνεται από την Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με την εξειδικευμένη στην αναζήτηση θέσεων εργασίας για δικηγόρους διεθνή εταιρεία Taylor Root και βάζει την ΕΕΔ και την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εταιρειών εύρεσης εργασίας εμμίσθων δικηγόρων. Η  έρευνα  έχει σκοπό να παρουσιάσει τις αμοιβές και τις τάσεις στις προσλήψεις στην Ελληνική αγορά εμμίσθων νομικών υπηρεσιών και με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει την τεκμηρίωση που απαιτείται για την βελτίωση της θέσης των εμμίσθων. Η  έρευνα  δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο να συμπληρωθεί και παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι είναι, αν το επιθυμείτε, ανώνυμη, ενώ όλες οι πληροφορίες θα παραμείνουν αυστηρά ιδιωτικές και εμπιστευτικές. Τα συγκεντρωτικά ανώνυμα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στις ιστοσελίδες της Taylor Root και στην κοινότητα της ΕΕΔ. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο που θα χρειαστείτε για να δώσετε τις απαντήσεις σας κ

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας (επικουρικής και πρόνοιας) εμμίσθων δικηγόρων

Εικόνα
Την ώρα που οι έμμισθοι δικηγόροι (μηχανικοί, υγειονομικοί) του ιδιωτικού τομέα ακόμη καταβάλλουν παρανόμως ασφαλιστικές εισφορές επί 19 μήνες υπέρτερες των νομίμων, με την εγκύκλιο 30/2020 ΕΦΚΑ φαίνεται να καλούνται να επιλέξουν Α.Κ. επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και μάλιστα μέχρι 24.7.2020. Ενώ δεν φαίνεται φως στο βάθος του Τούνελ παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε για επίλυση του ζητήματος τον Ιούνιο και μετά τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Καίτοι έχουμε απευθύνει ερώτημα στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση, οπότε θα προσπαθήσουμε μόνοι να αποκρυπτογραφήσουμε, τι πρέπει να κάνουν οι έμμισθοι δικηγόροι. Κατ'αρχήν η άποψή μας καταλήγει ότι κανένας έμμισθος δικηγόρος (μηχανικός, υγειονομικός) δεν πρέπει να επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία στη σχετική πλατφόρμα και θα εξηγήσουμε τους λόγους: 1. Ο έμμισθος δικηγόρος πληρώνει μία εισφορά με συμμετοχή του εντολέα του κατά το 1/2 και αυτή επιβάλλεται επί των αποδοχών του. Ειδικά για τους εμμίσθ